TECHNICKÁ INSPEKCE, PARDUBICE s.r.o.

náměstí Jana Pernera 217

IČ: 27534014

530 02 Pardubice

DIČ: CZ27534014


O NÁS

Technická inspekce, Pardubice s.r.o. provádí odborné činnosti na technických zařízeních zdvihacích, dopravních, plynových a tlakových, která mohou přímo ohrozit bezpečnost, majetek, život a zdraví osob nebo životní prostředí.

Společnost zaměstnává odborné pracovníky, kteří mají teoretické znalosti a bohaté praktické zkušenosti z dlouholeté činnosti v daných oborech, jsou odborně a zdravotně způsobilí dle § 2b) a § 17) vyhlášky č. 101/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a splňují veškerá další kvalifikační kritéria a požadavky pro provádění činností dle platných norem a právních předpisů.

Vlastníme živnostenská oprávnění s předmětem podnikání pro tyto obory činností v uvedeném rozsahu:

  1. revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ) zdvihacích, dopravních, plynových a tlakových
  2. revizní činnost na vyhrazených technických zařízeních (VTZ) zdvihacích
  3. pořádání kurzů a školení a seminářů

Naše společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu u České podnikatelské pojišťovny, a.s. č. 0007621990, na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě porušením právní povinnosti nebo provozní činností pojištěného, s připojištěním finanční škody na věcech převzatých a užívaných a škody způsobené jinak než na zdraví a věci.

Veškeré nabízené služby lze objednat na uvedených kontaktech